Ο Ψευδοπροφήτης είναι ένα από τα τρία μέλη της «ανίερης τριάδας», η οποία θα παρουσιαστεί στο τέλος του κόσμου.

Αυτός θα είναι ένας σημαντικός ηγέτης κατά την τελική εκστρατεία του Σατανά ενάντια στον λαό του Θεού: «Και είδα τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, που έβγαιναν από το στόμα του δράκοντα, και από το στόμα του θηρίου, και από το στόμα του ψευδοπροφήτη· επειδή, είναι πνεύματα δαιμόνων, που εκτελούν σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλιάδες της γης και ολόκληρης της οικουμένης, για να τους συγκεντρώσουν στον πόλεμο εκείνης της μεγάλης ημέρας, του Θεού του Παντοκράτορα… και τους συγκέντρωσε στον τόπο, που στα Εβραϊκά λέγεται Αρμαγεδδών» (Αποκάλυψη 16:13,14,16).

Η σχέση του Ψευδοπροφήτη με το θηρίο από τη γη

Ο Ψευδοπροφήτης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, σχετίζεται με το θηρίο από τη γη, το οποίο «είχε δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και μιλούσε σαν δράκοντας» (Αποκάλυψη 13:11-16).

ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ
«Ενεργούσε ολόκληρη την εξουσία του πρώτου θηρίου μπροστά του» Αποκάλυψη 13:12 «Ο ψευδοπροφήτης έκανε τα σημεία μπροστά του (στο θηρίο)» Αποκάλυψη 19:20
«Έκανε μεγάλα σημεία… και πλανούσε αυτούς» εδ. 13,14 «Έκανε τα σημεία… με τα οποία πλάνησε αυτούς» εδ. 20
«Έκανε όλους… να πάρουν… το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου» εδ. 16,17 «Πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου» εδ. 20
«Του δόθηκε η ικανότητα να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου» εδ. 15 «Πλάνησε αυτούς… που προσκυνούσαν την εικόνα του (θηρίου)» εδ. 20.

 

Το θηρίο από τη γη θα είναι η συμμαχία μεταξύ της εκκλησίας και του κράτους που θα συμβεί στην Αμερική. Η συμμαχία αυτή θα έχει ως στόχο να πλανήσει τις μάζες του κόσμου και να επιβάλει την λατρεία του «θηρίου».

Το πολιτικό σύστημα του θηρίου

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης θα υπάρχει το πολιτικό σύστημα του θηρίου και το ίδιο «το θηρίο», δηλαδή  ένας ηγέτης που θα είναι αρχηγός του συστήματος. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανόν ότι ο ψευδοπροφήτης θα είναι επίσης ένας ηγέτης,  ένας ισχυρός, θαυματουργός θρησκευτικός ηγέτης του αποστάτη Αμερικάνικου Προτεσταντισμού.

Στο κεφάλαιο 19 της Αποκάλυψης, κατά την περιγραφή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, διαβάζουμε το τέλος του Ψευδοπροφήτη και του «θηρίου» (του αντιχρίστου), «κάνοντας πόλεμο μ’ αυτόν που είναι επάνω στο άλογο (τον Ιησού Χριστό), και με το στράτευμά του (τους πιστούς και τους αγγέλους). Και το θηρίο πιάστηκε, και μαζί μ’ αυτό ο Ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου, κι αυτούς που προσκυνούσαν την εικόνα του· και οι δυο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς, που καίει με το θειάφι» (Αποκάλυψη 19:19,20).

Για περισσότερες πληροφορία σχετικά με τον Ψευδοπροφήτη διάβασε στο Βιβλίο το τμήμα 16:13 Η Ανίερη Τριάδα.