“Μιχαήλ” σημαίνει “Ποιος είναι όμοιος με τον Θεό;”

Μια προσεχτική σύγκριση των εδαφίων που αναφέρονται στον Μιχαήλ αποκαλύπτει ότι Αυτός ταυτίζεται με τον Ιησού Χριστό, στο ρόλο Εκείνου που αντιμάχεται τον Σατανά.