το πιστό υπόλοιπο

Κανένα δόγμα ή εκκλησία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ταυτίζεται με το υπόλοιπο, επειδή μόνο άτομα, και όχι οργανώσεις, μπορούν να “τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού”.