οι 144.000

Οι 144.000 είναι οι «δούλοι του Θεού» και οι “σφραγισμένοι επάνω στα μέτωπά τους» (Αποκάλυψη 7:3)