Οι 144,000 είναι μια σημαντική ομάδα πιστών που θα έχουν ένα κρίσιμο ρόλο στα γεγονότα που θα συμβούν μόλις πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Αναφέρωνται για πρώτη φορά στο κεφάλαιο 7 της Αποκάλυψης. Αυτό το κεφάλαιο είναι μια συνέχεια του 6ου  κεφαλαίου, στο οποίο παρουσιάζονται οι διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που θα κριθούν κατά τη «διερευνητική κρίση».

Τα κεφάλαια 4 και 5 της Αποκάλυψης και το άρθρο Οι Τέσσερις Ιππότες, θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι 144.000 αναφέρονται.

Οι ζώντες ασεβείς

Η τελευταία κατηγορία ανθρώπων που παρουσιάζεται στο 6ο  κεφάλαιο είναι οι ασεβείς που θα ζήσουν μέχρι την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Θα είναι τόσο τρομαγμένοι, που θα «λένε προς τα βουνά και προς τις πέτρες: Πέστε επάνω μας, και κρύψτε μας από το πρόσωπο εκείνου που κάθεται επάνω στον θρόνο, και από την οργή του Αρνίου» (Αποκάλυψη 6:16).

Εξαιτίας της επανάστασης και της απιστίας τους δεν θα μπορούν να δουν τίποτε άλλο στο πρόσωπο του Χριστού εκτός από την αποκάλυψη της ενοχής και της αμαρτίας τους, και δεν θα μπορούν να φανταστούν ότι κάποιος θα μπορούσε να αντέξει την παρουσία Του – «Επειδή, ήρθε η μεγάλη ημέρα της οργής Του· και ποιος μπορεί να σταθεί;» (Αποκάλυψη 6:17).  Το 7ο  κεφάλαιο θα δώσει μια απαντήσει σε αυτή την ερώτηση παρουσιάζοντας δυο ομάδες που θα ζουν τότε οι οποίες θα «σταθούν», όταν παρουσιαστεί ο Ιησούς Χριστός· αυτές θα είναι οι 144.000 και το Μεγάλο Πλήθος.

Οι 144.000 είναι «σφραγισμένοι

Οι 144.000 είναι οι «δούλοι του Θεού» και οι “σφραγισμένοι επάνω στα μέτωπά τους» (Αποκάλυψη 7:3). Στο κεφάλαιο 14 η παράλληλη περικοπή αναφέρει ότι έχουν «το όνομα του Πατέρα γραμμένο επάνω στα μέτωπά τους» (Αποκάλυψη 14:1).

Το σφράγισμα σημαίνει ότι έχουν επιτρέψει στον Θεό να αναπτύξει μέσα τους τον χαρακτήρα Του, και ο Θεός με την αόρατη σφραγίδα Του εγγυάται στους κατοίκους του σύμπαντος (αγγέλους κτλ.) ότι θα παραμείνουν πιστοί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης και στην αιωνιότητα.

Οι 144.000 θα διαλεχτούν και θα σφραγιστούν από «κάθε φυλή των γιων Ισραήλ» (Αποκάλυψη 7:4).  Αυτή η δήλωση ακολουθείται από έναν κατάλογο των φυλών.

O κατάλογος αύτος είναι διαφορετικός από άλλους που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή επειδή δυο φυλές (ο Δαν και ο Έφραϊμ) δεν συμπεριλαμβάνονται. Αυτό το γεγονός, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο ο απόστολος Παύλος και ο απόστολος Ιάκωβος χρησιμοποιούν τον όρο «Ισραήλ» στις επιστολές τους δείχνει ότι οι 144.000 θα σφραγιστούν από τον πνευματικό Ισραήλ, και όχι από κάποιους απογόνους των αρχαίων εβραϊκών φυλών.

Τα χαρακτηριστικά των 144.000

Τα χαρακτηριστικά των πνευματικών φυλών βρίσκονται στο κεφάλαιο 49 της Γένεσης, στο οποίο ο Ιακώβ ευλόγησε τους 12 γιους του και προφήτεψε το «τι πρόκειται να συμβεί σε σας, στις έσχατες ημέρες» (Γένεση 49:1).

Οι δυο φυλές που δεν παρουσιάζονται στη λίστα των 144,000 ήταν οι φυλές που οδήγησαν τον Ισραήλ στην ειδωλολατρία.  Αυτό δεν σημαίνει ότι  οι ειδωλολάτρες δεν μπορούν να σωθούν· οποιοσδήποτε μετανοήσει μπορεί να σωθεί. Αλλά εκείνοι που έχουν διαπράξει πνευματική μοιχεία (δηλαδή έχουν λατρέψει άλλους θεούς) αποκλείονται από το σημαντικό έργο των 144.000.

Το Μεγάλο Πλήθος

Η δεύτερη ομάδα, η οποία θα μπορέσει να «σταθεί» κατά τη Δευτέρα Παρουσία ονομάζεται «το Μεγάλο Πλήθος”.  Προέρχεται από «κάθε έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες” (Αποκάλυψη 7:9).

Στο κεφάλαιο 18 ο Θεός τους αποκαλεί «λαό Του», αλλά φανερώνει ότι είναι «αιχμάλωτοι» στην πνευματική Βαβυλώνα (το μεγάλο πολιτικόθρησκευτικό σύστημα του έσχατου καιρού). Ο Θεός θα τους στείλει ένα ισχυρό μήνυμα, «Βγείτε έξω απ’ αυτή, ο λαός μου» (Αποκάλυψη 18:4).

Στο 14 κεφάλαιο διαβάζουμε ότι οι 144.000 θα είναι εκείνοι που θα μεταδώσουν το μήνυμα. Το μήνυμα αυτό θα επικεντρωθεί  στο «αιώνιο ευαγγέλιο» και θα πληροφορήσει τους κατοίκους της γης ότι η κρίση έχει ξεκινήσει κιόλας, θα τους καλέσει να λατρεύσουν τον Δημιουργό αντί του Θηρίου που είναι ο ηγέτης της έκπτωτης Βαβυλώνα.

Όταν το μεγάλο πλήθος βγει έξω από τη Βαβυλώνα θα ενωθεί με τους 144.000, έτσι ώστε στο τέλος θα υπάρχει μόνο μια ομάδα που θα περιμένει τον Ιησού να επιστρέψει.

Ψεύτικες διδασκαλίες σχετικά με τους 144.000

Επειδή υπάρχουν τόσο πολλές ψεύτικες διδασκαλίες σχετικά με τους 144.000 είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτοί δεν θα είναι μόνο Εβραίοι, επίσης δεν θα είναι οι μόνοι που θα σωθούν, και δεν θα έχουν ιδιαίτερες θέσεις ή προνόμια στην αιώνια βασιλεία του Θεού.  Ακόμη καμία εκκλησία σήμερα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αποτελεί τους 144.000.

Κάθε προσπάθεια να αποδειχθεί ότι πρόκειται για έναν κυριολεκτικό ή πνευματικό αριθμό είναι απλά εικασία, ενώ όποιος λέει «Είμαι μέλος των 144.000» πιθανότατα τα λόγια του αποδεικνύουν ότι δεν είναι.

Για περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή διάβασε το κεφάλαιο 7 του Βιβλίου.