Στο τέλος του κεφαλαίου 16 της Αποκάλυψης ο απόστολος Ιωάννης είδε την πτώση της Βαβυλώνας: «Και η μεγάλη πόλη διαιρέθηκε σε τρία μέρη, και οι πόλεις των εθνών έπεσαν. Και η μεγάλη Βαβυλώνα ήρθε σε ενθύμηση μπροστά στον Θεό, για να δώσει σ’ αυτή το ποτήρι από το κρασί του θυμού της οργής του» (Αποκάλυψη 16:19).

Οι δύο γυναίκες της Αποκάλυψης

Στο κεφάλαιο 17 ένας άγγελος ήρθε, για να εξηγήσει στον απόστολο Ιωάννη τι σημαίνει η πτώση της Βαβυλώνας. Ο απόστολος Ιωάννης μεταφέρθηκε σε όραμα στην έρημο και είδε «μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, και το οποίο είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα. Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, η οποία είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι, που ήταν γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες της πορνείας της. Και επάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα: Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων της γης» (Αποκάλυψη 17:3-5).

Αυτή ήταν η δεύτερη γυναίκα που είδε ο απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Η πρώτη, η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 12, συμβόλιζε τον λαό του Θεού, πρώτα ως Εβραϊκό έθνος  και μετά ως Χριστιανική Εκκλησία (βλέπε τον άρθρο Ποια Είναι η Γυναίκα ντυμένα με τον Ήλιο;).

Οι ανήθικες γυναίκες στις προφητείες συμβολίζουν τον Λαό του Θεού όταν αυτός βρίσκεται σε αποστασία. Για παράδειγμα: «Υπήρχαν δυο γυναίκες, και εκπορνεύθηκαν… τα ονόματά τους ήσαν: Οολά, η μεγαλύτερη, και Οολιβά, η αδελφή της… Σαμάρεια η Οολά, και Ιερουσαλήμ η Οολιβά» (Ιεζεκιήλ 23:2-4). Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η πόρνη που είδε ο απόστολος Ιωάννης συμβολίζει την Εκκλησία του Θεού, σε αποστασία.

Το «Μυστήριο»

Ειδικότερα, ο άγγελος είπε στον απόστολο Ιωάννη: «Η γυναίκα που είδες, είναι η μεγάλη πόλη που έχει βασιλεία επάνω στους βασιλιάδες της γης» (Αποκάλυψη 17:18). Επιπλέον ανέφερε τα «επτά βουνά, όπου επάνω τους κάθεται η γυναίκα» (Αποκάλυψη 17:9). Τα δυο αυτά εδάφια ταυτίζουν τη γυναίκα με τη Ρώμη, την  «πόλη στα επτά βουνά» η οποία  βασίλευε «επάνω στους βασιλιάδες της γης» περισσότερο από κάθε άλλη πόλη του κόσμου.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία προσδιορίζεται και από τα ονόματα που υπάρχουν στο μέτωπο της γυναίκας: «Μυστήριο» (το Καθολικό δόγμα χαρακτηρίζεται από «μυστήρια»), «Μεγάλη Βαβυλώνα» (ο απόστολος Πέτρος, γράφοντας από τη Ρώμη, είπε: «Σας χαιρετάει η συνεκλεκτή εκκλησία που είναι στη Βαβυλώνα (Ρώμη)» Α΄ Πέτρου 5:13), «η Μητέρα των Πορνών» (η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεωρεί τον εαυτό της «Μητέρα των Εκκλησιών»).

Η ταυτότητα της πόρνης επιβεβαιώνεται και από το θηρίο στο οποίο κάθεται, το οποίο έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, ακριβώς όπως το θηρίο από τη θάλασσα του κεφαλαίου 13. Εκείνο το θηρίο αποδείχθηκε πως ήταν η παπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κατά τον Μεσαίωνα (διάβασε το άρθρο Το Θηρίο Με επτά Κεφάλια).

Δυο σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο θηρίων

Πρώτα, το θηρίο από τη θάλασσα έχει μια θανατηφόρα πληγή σε ένα από τα κεφάλια του. Η στρατιωτική και πολιτική εξουσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κτυπήθηκε με μια «θανατηφόρα πληγή» κατά τη Γαλλική και την Ιταλική επανάσταση.

Το εδάφιο Αποκάλυψη13:3 όμως, προλέγει την θεραπεία της πληγής. Επειδή στο κεφάλαιο 17 δεν υπάρχει αναφορά στην θανατηφόρα πληγή, το χρονικό πλαίσιο του κόκκινου θηρίου (και της γυναίκας που κάθεται επάνω του) τίθεται μετά τη θεραπεία της πληγής του.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αναφέρεται στην παρούσα εποχή, που η Καθολική Εκκλησία έχει πλέον αναμειχθεί σε κοσμικά θέματα, ιδρύοντας διπλωματικές σχέσεις με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην ανατροπή του Κομμουνισμού (διάβασε το τμήμα 13: Η Πληγή Θεραπεύτηκε στο Βιβλίο).

Η δεύτερη διαφορά του θηρίου από τη θάλασσα και του κόκκινου θηρίου είναι ότι το θηρίο από τη θάλασσα δεν μετέφερε καμία γυναίκα. Ήταν μια ολοκληρωμένη οντότητα, με τις θρησκευτικές, πολιτικές και στρατιωτικές πλευρές της συνδεδεμένες. Αυτό περιγράφει επακριβώς τον παπισμό του Μεσαίωνα, ο οποίος είχε θρησκευτικά ιδρύματα (εκκλησίες, μοναστήρια κτλ.), έδαφος (παπικές κτήσεις) και δικό του στρατό (χωρίς να υπολογίζουμε και τους στρατούς των χωρών της Ευρώπης που ελέγχονταν από την Εκκλησία).

Το κόκκινο θηρίο, αντίθετα, μεταφέρει την πόρνη ή αλλιώς ελέγχεται από αυτήν, δηλαδή η Εκκλησία και το κράτος είναι διαιρεμένα μέχρι ενός σημείου.  Αυτό ταιριάζει με τη σύγχρονη κατάσταση, όπου η Εκκλησία δεν έχει ένα μεγάλο κράτος ούτε δικό της στρατό, αλλά ενεργεί πίσω από τη σκηνή, ώστε να επηρεάζει τα άλλα κράτη.

Διαφοροποίηση της εκκλησίας και του κράτους

Πιο σημαντικό όμως είναι ότι, με αυτόν τον συμβολισμό τονίζεται η διαφοροποίηση της Εκκλησίας και του κράτους. Η Αποκάλυψη προβλέπει ότι η ενότητα της Βαβυλώνας θα χαλάσει κατά το τέλος του κόσμου: «Η μεγάλη πόλη διαιρέθηκε σε τρία μέρη». «Και τα δέκα κέρατα (στρατιωτική πλευρά) θα μισήσουν την πόρνη… θα την κατακάψουν με φωτιά» (Αποκάλυψη 16:19, 17:16). Οι πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα στραφούν εναντίον των θρησκευτικών ηγετών, όταν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πλανηθεί.

Υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πόρνη και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στη Μεγάλη Θλίψη στα κεφάλαια 17 και18 του Βιβλίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επτά βασιλιάδες (οι οποίοι συμβολίζονται από τα κεφάλια του κόκκινου θηρίου), ο αντίχριστος (το θηρίο από την άβυσσο) και τα δέκα κέρατα.