μια γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της, κι επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια

η “γυναίκα ντυμένη τον ήλιο” συμβολίζει τον εκλεκτό λαό του Θεού μέσα στους αιώνες· το έθνος Ισραήλ κατά την περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης και την αληθινή Εκκλησία κατά την περίοδο της Καινής Διαθήκης.