Οι «Τέσσερις Ιππότες της Αποκάλυψης» παρουσιάζουν μια συναρπαστική και συνάμα τρομαχτική εικόνα καθώς εφορμούν στη σκηνή με τρομερά όπλα καταστροφής.

Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε λανθασμένες εικασίες πρέπει να εξετάσουμε τα σύμβολα του οράματος και να δούμε πως η Αγία Γραφή τα ερμηνεύει.

Το πλαίσιο της προφητείας – «Διερευνητική Κρίση»

Στα κεφάλαια 4 και 5 παρακολουθούμε την προετοιμασία που γίνεται στον ουράνιο δικαστήριο για την «Διερευνητική Κρίση». Στο κεφάλαιο 6 βρίσκουμε το ξεκίνημα της.

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος  είναι καλό να διαβάσεις (αν  δεν το έχεις κάνει ήδη) τα άρθρα Τα κεφάλαια 4 και 5 της ΑποκάλυψηςΤι Είναι τα Τέσσερα Ζώα της Αποκάλυψης; και Το Σφραγισμένο Βιβλίο.

Εν ολίγοις, η Διερευνητική Κρίση αποτελεί τη διερεύνηση των επουράνιων «βιβλίων» που λαμβάνει χώρα πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.  Η διαδικασία αυτή παρέχει στους αγγέλους την ευκαιρία να εξετάσουν τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα καθορίσουν αν οι πιστοί, των οποίων τα ονόματά είναι γραμμένα στο Βιβλίο της Ζωής, πρέπει τελικά να λάβουν το δώτο της αιώνιας ζωής.

Το 6ο  κεφάλαιο απεικονίζει το άνοιγμα του Βιβλίου της Ζωής που αποκαλύπτει τους χαρακτήρες των ανθρώπων που θα κριθούν.

Οι τέσσερις κατηγορίες

Τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες παρουσιάζονται από τέσσερα άλογα, το πρώτο λευκό, το δεύτερο κόκκινο, το τρίτο μαύρο, και το τέταρτο ωχρό πράσινο.

Παρατηρούμε πως στην Αγία Γραφή το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, το κόκκινο συμβολίζει την αμαρτία, το μαύρο συμβολίζει το σκότος και το ωχρό πράσινο συμβολίζει τη σήψη και τον θάνατο.

Κάθε άλογο έχει έναν ιππότη, και κάθε ιππότης έχει ένα αντικείμενο και μια δραστηριότητα:

  • Ο ιππότης του λευκού αλόγου έχει ένα τόξο και «βγαίνει νικώντας, για να νικήσει».  Μια σύγκριση με το 19ο  κεφάλαιο φανερώνει ότι αυτός ο ιππότης είναι ο Χριστός.
  • Ο ιππότης του κόκκινου αλόγου έχει «μια μεγάλη μάχαιρα» και “σηκώνει ειρήνη από τη γη, και να σφάξουν ο ένας τον άλλον». Προφανώς αυτός ο ιππότης είναι ο Σατανάς.
  • Ο ιππότης του μαύρου αλόγου έχει μια ζυγαριά και προστατεύει τους πνευματικά φτωχούς ανθρώπους διαμέσου του αίματος του Χριστού («οίνος») και του Αγίου Πνεύματος («λάδι»).  Υπάρχουν αρκετά εδάφια που δείχνουν ότι αυτός ο ιππότης είναι ο Χριστός.
  • Ο Ιππότης του ωχρού αλόγου έχει τον Άδη (θάνατο) μαζί του και θανατώνει με ρομφαία, με πείνα, με πληγές και με τα θηρία της γης.  Αυτός ο ιππότης προφανώς είναι ο Σατανάς.

Τα τέσσερα Ζώα

Κάθε άλογο αναγγέλλεται από ένα από τα τέσσερα ζώα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 4.

Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση, τα τέσσερα ζώα συσχετίζονται με τις ηγετικές φυλές του Ισραήλ.

Το πρώτο ζώο, το λιοντάρι, που αναγγέλλει το λευκό άλογο συσχετίζεται με τη φυλή του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν η βασιλική φυλή του Δαβίδ και του Ιησού Χριστού (ένας τίτλος του Ιησούς είναι «το λιοντάρι που είναι από τη φυλή του Ιούδα» Αποκάλυψη 5:5).

Το δεύτερο ζώο, το μοσχάρι, το οποίο αναγγέλλει το κόκκινο άλογο, συσχετίζεται με τη φυλή του Έφραϊμ. Ο Έφραϊμ έλαβε τις πιο πλούσιες ευλογίες από όλες τις φυλές, αλλά αντί να παραμείνει πιστός αποστάτησε και παρέσυρε και τις άλλες φυλές στην ειδωλολατρία.

Το τρίτο ζώο, ο άνθρωπος, το οποίο αναγγέλλει το μαύρο άλογο, συσχετίζεται με τη φυλή του Ρουβήν. Ο Ρουβήν ήταν ο πρωτότοκος, όμως έχασε το περισσότερο μέρος της ευλογίας του λόγω της ανθρώπινης αδυναμίας και της αμαρτίας.

Το τέταρτο ζώο, ο αετός, το οποίο αναγγέλλει το ωχρό άλογο, συσχετίζεται με τη φυλή του Δαν. Ο Δαν ήταν η πρώτη φυλή που έπεσε στην ειδωλολατρία, και η «ευλογία» που έλαβε στο κεφάλαιο 49 της Γένεσης δείχνει ότι στην πραγματικότητα ήταν εχθρός του λαού του Θεού.

Η σύνοψη των στοιχείων των τεσσάρων ιπποτών

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία των τεσσάρων ιπποτών:

Έχοντας υπόψη την έννοια των συμβόλων και το πλαίσιο της περικοπής (τη διερευνητική κρίση), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα τέσσερα άλογα συμβολίζουν τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι θα κριθούν:

  • Το λευκό άλογο συμβολίζει τους πιστούς και δυνατούς Χριστιανούς οι οποίοι αφήνουν τον Χριστό να τους καθοδηγεί στον κόσμο, ώστε να κερδίσουν μάχες για τον Κύριο.
  • Το κόκκινο άλογο συμβολίζει τους ψεύτικους Χριστιανούς οι οποίοι αφήνουν τον Σατανά να τους χρησιμοποιεί ώστε να σπείρουν διχόνοια και ψεύτικη διδασκαλία.
  • Το μαύρο άλογο συμβολίζει τους πνευματικά αδύνατους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν σε πνευματικό σκοτάδι, αλλά γίνονται αποδεκτοί από τον Θεό μέσω του αίματος του Χριστού λόγω της ανταπόκρισής τους στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
  • Το ωχρό άλογο συμβολίζει ανθρώπους που είναι εχθροί του Χριστού και ενεργούν με σκοπό να βλάψουν τον λαό Του.

Αυτή η σύντομη μελέτη των τεσσάρων ιπποτών είναι πιθανόν διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη σχετική μελέτη έχεις διαβάσει. Μπορείς να διαβάσεις το κεφάλαιο 6 του Βιβλίου για περισσότερες πληροφορίες και αποδεικτικά χωρία από την Αγία Γραφή.