η ερμηνεία των επτά σαλπίγγων

Οι επτά σάλπιγγες περιγράφουν έναν πόλεμο που θα λάβει χώρα κατά το τέλος του κόσμου.