ο σκοπός της οργής του Θεού

Ένας από τους σκοπούς της οργής του Θεού είναι να προστατέψει τα παιδιά Του από τους εχθρούς τους.