ο αριθμός του θηρίου

Από την προτροπή να “λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου” (Αποκάλυψη 13:18) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Αριθμός του Θηρίου (666) είχε νόημα και για τους αναγνώστες της εποχής του Ιωάννη