«Και έκανε (το θηρίο από τη γη) όλους… να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπα τους· και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ είναι η σοφία· όποιος έχει τον νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου· επειδή, είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός του είναι 666» (Αποκάλυψη 13:16-18).

Ο αριθμός του θηρίου συνδέεται με το Χάραγμα του Θηρίου. Αλλά τί ακριβώς σημαίνει;

Οι πιο συνηθησμένες εξηγήσεις που έχουν δοθεί έχουν προκήξη από προσπάθειες να βρεθούν ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων ή οργανισμών, των οποίων τα γράμματα αθροιστικά αντιστοιχούν στον αριθμό 666. Παραδείγματος χάρη, το άθροισμα των γραμμάτων διαφόρων ονομάτων στα Ελληνικά, Λατινικά ή Εβραϊκά (Νέρων, Ναπολέων, διάφοροι πάπες ή παπικοί τίτλοι, όπως VICARIUS FILII DEI) μπορούν να ισούνται με τον αριθμό 666.

Πιο πρόσφατα το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στους γραμμοκώδικες, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται στα σούπερ-μάρκετ, ή σε μικροεπεξεργαστές που μπορούν να εμφυτευτούν σε διάφορα μέρη του σώματος, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ώστε να ορίζουν το ποιος θα επιτρέπεται να «αγοράσει ή να πουλήσει».

Ωστόσο, από την προτροπή να «λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου» (Αποκάλυψη 13:18) μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Αριθμός του Θηρίου (666) είχε νόημα και για τους αναγνώστες της εποχής του Ιωάννη. Το γεγονός αυτό αποκλείει σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως οι μικροεπεξεργαστές και οι γραμμοκώδικες. Ας δούμε λοιπόν πως μπορεί η Αγία Γραφή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες ώστε να ορίσουμε το Χάραγμα και τον Αριθμό του Θηρίου.

Η σημασία του αριθμού 6

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπος την έκτη ημέρα, την τελευταία ημέρα της δημιουργίας πριν αναπαυτεί κατά την διάρκεια της έβδομης ημέρας. Επίσης σύμφωνα με την τέταρτη εντολή, ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται έξι ημέρες κάθε εβδομάδα. Ακόμα υπάρχει η εξής αναφορά σχετικά με τον αριθμό έξι «είναι αριθμός ανθρώπου» (Αποκάλυψη 13:19).

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι συμβολίζει το έργο και τον κόπο των ανθρώπων. Ας κρατήσουμε επίσης υπόψη ότι οι προσπάθειες των ανθρώπων είναι σε αντίθεση με την τη χάρη του Θεού: «Επειδή, κατά χάρη είστε σωσμένοι, διαμέσου της πίστης· κι αυτό δεν είναι από σας· είναι δώρο του Θεού· όχι από έργα, ώστε να μη καυχηθεί κάποιος» (Εφεσίους 2:8,9).

666 ως σύββολο της ανυπακοής στις διαταγές του Θεού

Στην ιστορία του βασιλιά Σολομώντα βρίσκουμε την μοναδική αναφορά στον αριθμό 666 εκτός της Αποκάλυψης. Ο βασιλιάς Σολομώντας θεωρείται ένας από τους πιο ένδοξους βασιλιάδες του Ισραήλ, αλλά στην πραγματικότητα η ανυπακοή του προς τις εντολές του Θεού οδήγησε στην καταστροφή της βασιλείας του μετά τον θάνατό του.

Ξεκινώντας από το βιβλίο του Δευτερονομίου και στο κεφάλαιο 17 την εποχή που δεν υπήρχαν ακόμα βασιλιάδες στον Ισραήλ, βλέπουμε ότι ο Θεός προείδε ότι ο λαός θα πει: «θα καταστήσω επάνω μου βασιλιά, όπως όλα τα έθνη που είναι ολόγυρά μου” (εδ. 14). Ο Θεός δεν επιθυμούσε την ύπαρξη βασιλιά στον λαό Του αλλά αναγνωρίζοντας τα όσα θα συμβούν έδωσε μόνο τρεις εντολές στους βασιλιάδες, «Δεν θα πληθύνει άλογα στον εαυτό του ούτε θα επαναφέρει τον λαό στην Αίγυπτο, για να αυξήσει τα άλογα… Ούτε θα πληθύνει στον εαυτό του γυναίκες, για να μην αποπλανηθεί η καρδιά του· ούτε θα πληθύνει υπερβολικά το ασήμι και το χρυσάφι για τον εαυτό του» εδ. 16,17.

Η συνειδιτή παραβίαση των εντολών του Θεού

Ο Σολομώντας παραβίασε συνειδητά και τις τρεις, «ο Σολομώντας συγκέντρωσε άμαξες, και 12.000 καβαλάρηδες… και στον Σολομώντα γινόταν εξαγωγή αλόγων από την Αίγυπτο» (Α΄ Βασιλέων 10:26,28). «Και ο βασιλιάς Σολομώντας αγάπησε πολλές ξένες γυναίκες… από τα έθνη, για τα οποία ο Κύριος είχε πει προς τους γιους Ισραήλ: Δεν θα μπείτε μέσα σ’ αυτά ούτε αυτά θα μπουν μέσα σε σας… και είχε 700 γυναίκες… όταν ο Σολομώντας γέρασε, οι γυναίκες του ξέκλιναν την καρδιά του πίσω από άλλους θεούς» (Α΄ Βασιλέων 11:1-4).

Αλλά ίσως πιο μεγάλο από τα πάθη του για τα άλογα και τις γυναίκες ήταν το πάθος του για χρυσό. Στο κεφάλαιο 9 του βιβλίου Α΄ Βασιλέων καταγράφεται η συμμαχία του με τον ειδωλολάτρη βασιλιά της Τύρου Χειράμ.

Ο Σολομώντας έφτιαξε έναν στόλο πλοίων και ο Χειράμ παρείχε ναυτικούς για να αναπτύξουν το εμπόριό τους [1],  κάτι που κατάφεραν με αποτέλεσμα «το βάρος του χρυσαφιού που ερχόταν στον Σολομώντα κάθε χρόνο, ήταν 666 τάλαντα χρυσάφι» Α΄ Βασιλέων 10:14 (τα 666 τάλαντα ισοδυναμούν με 23 τόνους!). Αναμφίβολα υπήρχε διακύμανση στα κέρδη του από χρόνο σε χρόνο, αλλά ο συγγραφέας χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο αριθμό 666 ως μέτρο για τη συσσώρευση του πλούτου του Σολομώντα.

666 ως σύμβολο της περηφάνιας

Τί έκανε ο Σολομώντας με όλο αυτό το χρυσάφι; Σε αντίθεση με τον πατέρα του Δαβίδ ο οποίος χρησιμοποίησε τον πλούτο του για την οικοδόμηση του αγιαστηρίου του Θεού, ο Σολομώντας χρησιμοποίησε το χρυσάφι του για να αυξήσει της δικής του άμυνας και δόξας – για να φτιάξει ασπίδες, έναν θαυμάσιο θρόνο, σκεύη για ποτό και για να αγοράζει άλογα και άμαξες [2], «Και ο βασιλιάς Σολομώντας μεγαλύνθηκε περισσότερο από όλους τους βασιλιάδες της γης σε πλούτο και σε σοφία. Και ολόκληρη η γη ζητούσε το πρόσωπο του Σολομώντα» (Α΄ Βασιλέων 10:23,24).

Τα 666 τάλαντα χρυσού, τα οποία ο Σολομώντας συγκέντρωνε κάθε χρόνο, συμβόλιζαν την περηφάνια, την αλαζονεία, και ιδιαίτερα την ανυπακοή του Σολομώντα στις κατηγορηματικές εντολές, τις οποίες ο Θεός είχε καθορίσει για τους βασιλιάδες.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο αριθμός του θηρίου, δηλαδή το 666, είναι ένα σύμβολο των έργων των ανθρώπων και της συνειδητής ανυπακοής τους στις εντολές του Θεού. Είναι κάτι σαν να λέμε στον Θεό «Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, άσχετα με το τι λέει ο νόμος σου».

Δυο τελικά σύμβολα ανυπακοής

Στο τέλος του κόσμου θα υπάρχουν δυο σύμβολα ανυπακοής, το Χάραγμα και ο Αριθμός του Θηρίου. Αυτά θα είναι δύο πράξεις που θα εκδηλώνουν συνειδητή ανυπακοή στον νόμο του Θεού. Εκείνοι που θα παραμείνουν πιστοί και θα αρνηθούν να τις πράξουν θα υποστούν πρώτα οικονομικές κυρώσεις—«να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του” (Αποκάλυψη 13:17)— και τελικά θα αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή—«θα κάνει, όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου, να θανατωθούν» (Αποκάλυψη 13:15).

Μια απλή αναφορά στο ποιες ακριβώς είναι αυτές οι πράξεις που συμβολίζονται με το Χάραγμα και τον Αριθμό του Θηρίου δεν θα ήταν αρκετή, και σε μερικές περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει, λόγω προκατάληψης, στην άρνηση μιας τόσο σημαντικής αλήθειας.

Σε προσκαλώ λοιπόν να αφιερώσεις λίγο περισσότερο χρόνο ώστε να διαβάσεις όλο το κεφάλαιο 13 του Βιβλίου «Αποκάλυψη του Ιησού», έτσι ώστε να έχεις μια πλήρη κατανόηση του θέματος.


[1]Α΄ Βασιλέων 9:11, 26-28.

[2]Α΄ Βασιλέων 10:16-29.