ΘΕΜΑΤΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Ποιος είναι το θηρίο;

Ποιος είναι το θηρίο;

Υπάρχουν πολλές αμφιλεγόμενες και συγκρουόμενες απόψεις σχετικά με το θηρίο της Αποκάλυψης. Η δυσκολία στην εύρεση της σωστής ερμηνείας του, οφείλεται στο γεγονός ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν τέσσερα «θηρία» στην Αποκάλυψη και το κείμενο δεν προσδιορίζει πάντοτε...

Πότε θα κλείσει η θύρα της χάριτος;

Πότε θα κλείσει η θύρα της χάριτος;

Η φράση «το κλείσιμο της θύρας της χάριτος» δεν παρουσιάζεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αλλά ούτε και σε κάποιο άλλο σημείο της Αγίας Γραφής. Η έκφραση αυτή προέρχεται από την Αγγλική λέξη «probation» που αναφέρεται στη δοκιμαστική περίοδο για την οποία, κάποιος που...

Η οργή του Θεού

Η οργή του Θεού

Ο απόστολος Ιωάννης «είδε ένα άλλο σημείο μέσα στον ουρανό... επτά αγγέλους, που είχαν τις επτά τελευταίες πληγές, επειδή σ’ αυτές πραγματοποιήθηκε ο θυμός του Θεού» (Αποκάλυψη 15:1). Ο Θεός εύνη εκδικητικός; Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ο Θεός είναι...

Τα μηνύματα των τριών αγγέλων

Τα μηνύματα των τριών αγγέλων

Στο 13ο  κεφάλαιο της Αποκάλυψης διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι «που κατοικούν στη γη» στο τέλος του κόσμου θα εξαπατηθούν και θα καταδυναστευτούν από «ένα θηρίο (που θα) ανεβαίνει από τη γη», το οποίο θα έχει «δυο κέρατα όμοια με κέρατα αρνιού, και (θα) μιλήσει σαν...

666 – Η πραγματική σημασία του

666 – Η πραγματική σημασία του

«Και έκανε (το θηρίο από τη γη) όλους... να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπα τους· και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ είναι η...

Το χάραγμα του θηρίου

Το χάραγμα του θηρίου

Το θέμα του χαράγματος του θηρίου έχει εξάψει την περιέργεια του κόσμου. Είναι σαφές όμως, ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε την έννοιά του

Το θηρίο με τα επτά κεφάλια

Το θηρίο με τα επτά κεφάλια

Στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 ο απόστολος Ιωάννης είδε «ένα μεγάλο σημείο στον ουρανό», έναν δράκοντα με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα, το οποίο συμβόλιζε «το αρχαίο φίδι, που αποκαλείται διάβολος, και τον Σατανά» (Αποκάλυψη 12:9). Ο δράκοντας προσπάθησε να θανατώσει το...

Ποιοί είναι οι υπόλοιποι;

Ποιοί είναι οι υπόλοιποι;

Στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης περιγράφεται η ιστορία της «γυναίκας» (η αληθινή Εκκλησία) και του δράκοντα (ο Σατανάς). Ο Σατανάς «καταδίωξε τη γυναίκα... για καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό» (Αποκάλυψη 12:13,14). Αυτή η περίοδος συμβολίζει τα 1260 χρόνια...

Τι σημαίνουν οι 1260 ημέρες;

Τι σημαίνουν οι 1260 ημέρες;

Το κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης αφηγείται την ιστορία της «γυναίκας», η οποία συμβολίζει αρχικά το Εβραϊκό έθνος, και έπειτα τη Χριστιανική Εκκλησία (διάβασε το άρθρο Ποια Είναι η Γυναίκα ντυμένη με τον Ήλιο;). Ο δράκοντας (ο Σατανάς) προσπάθησε να καταφάει το αρσενικό...

Ποιος είναι ο Μιχαήλ;

Ποιος είναι ο Μιχαήλ;

Στο κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης διαβάζουμε για τον αρχάγγελο Μιχαήλ: «Και έγινε πόλεμος στον ουρανό· ο Μιχαήλ και οι άγγελοί του πολέμησαν ενάντια στον δράκοντα, και ο δράκοντας πολέμησε και οι άγγελοί του. Και δεν υπερίσχυσαν ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’ αυτούς στον...