Όταν θωρώ το έργο των δακτύλων σου

«Όταν θωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου,

το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ θεμελίωσες,

τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να τον θυμάσαι;

Ή, ο γιος τού ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι;

Κύριε, ο Κύριός μας, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη! «

Ψαλ. 8:3-4,9