Ο Φάρος

Ο Λόγος Του στέκεται μπροστά μας σαν φάρος, φωτίζοντας μέσα στις φουρτούνες της ζωής