Καινούργιο κτίσμα

«Γι’ αυτό, αν κάποιος είναι

εν Χριστώ,

είναι καινούργιο κτίσμα·

τα αρχαία πέρασαν,

δέστε, τα πάντα έγιναν

καινούργια.»


Β’ Κορινθίους 5:17