Γέρνει ο ήλιος

«Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα τού Θεού,

και το στερέωμα αναγγέλλει το έργο των χεριών του.


Ψαλμός 19:1