εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο.

«Αλλά, αν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο,

διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε·

ή τους θεούς, που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό

ή τους θεούς των Αμορραίων, στη γη των οποίων κατοικείτε·

εγώ, όμως, και η οικογένειά μου, θα λατρεύουμε τον Κύριο.«


Ιησούς του Ναυή  24:15