Μάγοι που προσκύνησαν τον νεογέννητο Χριστό.

μέσω της χριστιανικής παράδοσης μαθαίνουμε ότι οι μάγοι, οι πρώτοι αναζητητές του Σωτήρα μας