Ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε

Ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε