Ζωή με τον Χριστό, ειρήνη

Μόνο μια βαθιά, ολόθερμη και αμετακίνητη Σχέση με τον Ιησού Χριστό είναι η ακλόνητη βάση για μια ζωή με αδιατάρακτη ειρήνη