προσωπική σχέση με τον Ζώντα Θεό

Ο Ουράνιος Πατέρας μας είναι πάντα κοντά μας και επιδιώκει μια προσωπική σχέση μαζί μας. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε άτομο έχει μια σχέση με τον Θεό, γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και μέσα σε Αυτόν ζούμε και κινούμαστε (Πρξ.17:28)