Ο Θεός φονεύει;

κάθε φορά που κάτι συμβαίνει οι περισσότεροι συνάνθρωποι μας στρέφονται ενάντια στον Θεό λες και Αυτός έφερε την καταστροφή, τον πόνο, τον θάνατο.