Στο χωρίο Β’ Χρονικών 36:12-16 βρίσκουμε μια καταγραφή ενός ιστορικού γεγονότος του λαού Ισραήλ που προσφέρει απαντήσεις στην ερώτηση αυτή:

«Ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, επειδή αγαπούσε το λαό του και το ναό, τον τόπο της κατοικίας του, τους έστελνε πάντοτε μηνύματα με τους απεσταλμένους του».

Τα λόγια αυτά γράφτηκαν στο πλαίσιο όπου η βασιλεία του Ιούδα είχε σχεδόν καταστραφεί και αναγκαζόταν να υποταχτεί στην Βαβυλωνιακή κυριαρχία.

Η πνευματική κατάσταση του λαού εκείνη τη στιγμή είχε πέσει και περιγράφτηκε ως εξής: «όλοι οι άρχοντες του Ιούδα, οι ιερείς και ο λαός της χώρας απίστησαν σε μεγάλο βαθμό· έφτασαν να τηρούν τα βδελυρά έθιμα των άλλων εθνών και βεβήλωσαν το ναό του Κυρίου, που ο ίδιος είχε αγιάσει στην Ιερουσαλήμ» (Β’ Χρονικών 35:16).

Ο Θεός έστειλε πολλούς προφήτες στο λαό Του για να αναγγείλουν εκ μέρος Του  (εδ.12) πόσο ο Θεός «αγαπούσε το λαό Του» (εδ. 15) και να παροτρύνουν τον λαό να επιστρέψει στον Θεό για προστασία και ευημερία.

Η περιφρόνηση των μηνυμάτων που ο Θεός έστελνε μέσω των προφητών Του στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο νεαρών ανδρών και γυναικών, γέρων, ακόμη και αυτών που είχαν βρει καταφύγιο στον Ναό.

Οι θησαυροί λεηλατήθηκαν και ο οίκος του Θεού καταστράφηκε με φωτιά. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ γκρεμίστηκαν και η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς. Αυτοί που επέζησαν πήγαν στη Βαβυλώνα ως αιχμάλωτοι.

Μέσω των προφητών Του, ο Θεός προειδοποίησε τον λαό Του για τα φρικτά αποτελέσματα της ειδωλολατρίας και πρόσφερε σχέδιο αποφυγής της καταστροφής, αλλά οι άνθρωποι αρνήθηκαν να τους ακούσουν (εδ.15).

Ποιος είναι ο ρόλος των προφητών;

Οι προφήτες ήταν άνθρωποι τους οποίους κάλεσε ο Θεός για να Τον αντιπροσωπεύουν, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, στους ανθρώπους Του: «επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, από το Άγιο Πνεύμα οδηγούμενοι, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β’ Πέτρου 1:21) .

Ο ρόλος των προφητών κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας είναι ζωτικής σημασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν επτά λόγοι για τους οποίους ο Θεός έστειλε τους προφήτες για να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα αντί να χρησιμοποιήσει κάποιο δραματικό και φανταχτερό τρόπο:

  1. Οι προφήτες προμήνυαν και προετοίμαζαν το δρόμο για την πρώτη έλευση του Χριστού.
  2. Επειδή ήταν αντιπρόσωποι του Θεού, οι προφήτες ήταν απόδειξη ότι ο Θεός εκτιμούσε αρκετά τους ανθρώπους ώστε να διαλέξει από αυτούς άντρες και γυναίκες να Τον αντιπροσωπεύσουν στη Γη.
  3. Οι προφήτες θύμιζαν στον λαό ότι οι καθοδήγηση του Θεού ήταν πάντα διαθέσιμη.
  4. Η παρουσία των προφητών ήταν δοκιμασία για τους ανθρώπους σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον Θεό.
  5. Τα μηνύματα μέσω των προφητών εκπληρώνουν τον ίδιο σκοπό με την προσωπική επικοινωνία από τον Δημιουργό μας.
  6. Οι προφήτες ήταν το ζωντανό παράδειγμα για δείξουν τι μπορεί να κάνει η σχέση με τον Θεό και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην ζωή του ανθρώπου.
  7. Η συνεργασία του Θεού με τους προφήτες αποδείχτηκε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσης του σχεδίου της σωτηρίας και αποτροπής της ανθρωπότητας από την αυτοκαταστροφή.

Διάβασε επίσης:

Τα μηνύματα των τριών αγγέλων

Τι προφητεύει η Αγία Γραφή για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ποιος είναι ο Ψευδοπροφήτης;