ταυτότητα, Έλληνες, χριστιανοί

Οι Έλληνες είμαστε οι κατεξοχήν Χριστιανοί.