ο Ιησούς θεράπευσε τυφλó

ο Ιησούς θεράπευσε τυφλούς για να ζουν στο φως