Το μήνυμα του δεύτερου αγγέλου

η μυστηριώδης δύναμη που ελέγχει την ανθρωπότητα μέσω εκφοβισμού και εξαναγκασμού έχει πέσει