ζωντανή ελπίδα

Η μελέτη αυτή εξετάζει μια σημαντική προφητεία, η οποία εμφύτεψε τη ζωντανή ελπίδα σε αναρίθμητα άτομα.