Ο ΘΕΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

Όταν ο Θεός αποκάλυψε αυτή την προφητεία στο Δανιήλ, ο προφήτης αμέσως είδε το χέρι του Θεού στην έγερση και πτώση των εθνών (Δανιήλ 2:20-22).

Ο Θεός γνωρίζει το παρελθόν, και αυτή η βιβλική προφητεία δείχνει καθαρά ότι Αυτός γνωρίζει εξίσου το μέλλον.

Μερικές φορές μπορούμε να φαντασθούμε ότι ο Ύψιστος είναι τόσο απασχολημένος με το απέραντο σύμπαν, που δεν προσδίδει στο μικρό μας πλανήτη μεγάλη προσοχή – ακόμη δε λιγότερο στη ζωή ενός ατόμου επάνω σε αυτόν.

Αλλά ο Θεός έκανε το παν για να μας βεβαιώσει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ανθρώπινη ιστορία και για την ιστορία κάθε ατόμου. Μας έδωσε ένα φως:

«Kαι έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας» (Β΄ Πέτρου 1:19).

Ο Θεός χρησιμοποιεί την προφητεία της Αγίας Γραφής στα σκοτάδια του κόσμου μας, όπως χρησιμοποιούνται οι προβολείς σε ένα αυτοκίνητο που ταξιδεύει τη νύχτα. Μας δείχνει πού πηγαίνουμε, μας δείχνει τι βρίσκεται μπροστά μας.

Μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά ότι η πορεία της ιστορίας τελικά καταλήγει στη λεωφόρο του Θεού.

Και Αυτός κατευθύνει τη ζωή των μελετητών της Αγίας Γραφής. Η εκπλήρωση των βιβλικών προφητειών σε ωθεί να προσκαλέσεις τον Ιησού – «τον αστέρα τον ορθρινό» – να ανατείλει στην καρδιά σου.

Με Αυτόν ως Κύριο σου δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς.