Αλήθεια Πρώτη – Άγιος είναι ο κάθε πιστός!

Ο απόστολος Πέτρος έγραψε τα ακόλουθα: «Εσείς, όμως, είστε «γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο» (Α’ Πετρου 2:9).

Σε ποιούς απευθύνεται ο απόστολος Πέτρος;

Σε αντίθεση με τον απόστολος Παύλο που έγραψε τις επιστολές του σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες πιστών, οαπόστολος Πέτρος έγραψε προς όλους τους πιστούς σε κάθε χώρα ή πόλη.

Και πως τους αποκαλεί; «Έθνος άγιον».

Ο απόστολος Παύλος στον χαιρετισμό του προς τους πιστούς στην Κόρινθο γράφει τα ακόλουθα: «Παύλος, προσκαλεσμένος απόστολος του Ιησού Χριστού κατά το θέλημα του Θεού, και ο αδελφός Σωσθένης, προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους» (Α’ Προς Κορινθίους 1:1-2).

Ο απόστολος Παύλος εδώ λέει δύο πράγματα:

  1. αποκαλεί τους πιστούς στην Κόρινθο «αγίους». Αυτοί οι πιστοί ήταν όλοι ζωντανοί, κανείς δεν ήταν νεκρός. Ήταν τα άτομα που θα διάβαζαν την επιστολή του.
  2. αποκαλεί επίσης τους πιστούς «αγιασμένους» δηλαδή άτομα που έχουν ήδη αγιασθεί. Και πως αγιάσθηκαν; Μήπως περίμεναν να πεθάνουν; Μήπως τους όρισε αγίους κάποια εκκλησιαστική συνέλευση; Μήπως η Ιερά Σύνοδος; Όχι! Αγιάστηκαν «εν Χριστώ Ιησού» δηλαδή αγιάστηκαν επειδή πίστεψαν στον Χριστό.

Ίσως δυσκολεύεσαι να το συνειδητοποιήσεις οπότε ας το εξετάσουμε το θέμα σε λίγο περισσότερο βάθος. Η λέξη «άγιος» έχει την έννοια του «ξεχωρισμένου».

Παιδί του Θεού

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κάθε ένας που πίστεψε στον Χριστό και ξεκίνησε να ζει με το Χριστό υιοθετείται στην οικογένεια του Θεού (A’ Ιωάννου 3). Γίνεται άγιος δηλαδή στα μάτια του Θεού επειδή είναι πλέον παιδί του Θεού.

Η Αγία Γραφή ονομάζει αυτή την αλλάγή, αναγέννηση (Ιωάννης 3:1-16).

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει πλέον λάθη, ή ότι θα πάει στα βουνά να γίνει ασκητής ή ότι θα πρέπει να είναι πάντα σκυθρωπός όπως οι άγιοι στις αγιογραφίες. Όχι. Τουναντίον ο απόστολος Παύλος λέει, «Να χαίρεστε στον Κύριο πάντοτε• θα το πω ξανά: Να χαίρεστε» (Φιλιππισίους 4:4).

Απλά σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να ζει τη ζωή του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άγιος λοιπόν είναι αυτός που πιστεύει στον Χριστό εδώ και τώρα.

Ένα ακόμη εδάφιο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα πέρα από κάθε αμφιβολία. Στην προς Εβραίους επιστολή 12:14 ο απόστολος Παύλος έγραψε: «Επιδιώκετε ειρήνη με όλους, και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο».

Εδώ βέβαια ο απόστολος Παύλος δεν μιλάει για τον αγιασμό που γίνονται στα σχολεία ή σε άλλες περιπτώσεις.

«Ζητείτε τον αγιασμόν» σημαίνει «δεχθείτε τον Χριστό και ακολουθείστε Τον, γίνετε άγιοι». Χωρίς αυτό κανείς δεν θα μπορέσει να δει τον Θεό.

Οπότε φίλε ή φίλη που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, όχι μόνο μπορείς να είσαι άγιος/αγία εδώ και τώρα, αλλά πρέπει να είσαι άγιος/αγία αν θέλεις να παραβρεθείς  στην βασιλεία του Θεού.

Και για να γίνεις άγιος δέξου τον Χριστό στη ζωή σου ως Σωτήρα και Κύριο και ακολούθα Τον!