τελετές

Οι ημερήσιες και οι ετήσιες τελετές της Παλαιάς Διαθήκης προοιωνίζουν τη διακονία του Ιησού Χριστού