ο σκοπός της προφητείας

Ο Θεός επιθυμεί να γνωστοποιηθεί, και μπορεί να γίνει γνωστός