Δημιουργία, Θεός

Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δε βρέθηκαν τυχαία.

Η Αγία Γραφή βεβαιώνει ότι ο Θεός μάς σχεδίασε κατά την εικόνα Του.

Αυτός είναι η μεγάλη Μηχανική Διάνοια που μας συνέλαβε στη σκέψη Του και μας έφερε σε ύπαρξη.