Στην Αγία Γραφή ο Θεός μας μιλάει για τον εαυτό Του και μας αποκαλύπτει τις προθέσεις Του για την ανθρώπινη φυλή.

Ο Θεός εξακολουθεί να μιλάει στους ανθρώπους μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο ιστορίας, προφητειών και υποσχέσεων που δίνει όλο το περίγραμμα του θείου σχεδίου της σωτηρίας.

Δε δείχνει μόνο τις προθέσεις του Θεού στο παρελθόν, αλλά ανοίγει και το μέλλον, λέγοντάς μας πως τελικά θα λυθεί το πρόβλημα της αμαρτίας και πως η ειρήνη θα βασιλέψει στον κόσμο μας.

Πως μας μιλάει ο Θεός μέσα από τη Γραφή;

Αφού δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα – το πρώτο ζευγάρι στη γη – ο Θεός τους μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά όταν τους επισκέφθηκε μετά την πτώση τους στην αμαρτία οι πρωτόγονοι μας «άκουσαν τη φωνή τού Kυρίου τού Θεού, να περπατάει στον παράδεισο προς το δειλινό· και ο Aδάμ και η γυναίκα του κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Kυρίου τού Θεού, ανάμεσα στα δέντρα τού παραδείσου» (Γένεσις 3:8).

Η αμαρτία διέκοψε την επαφή με το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο.

Ο Θεός, ωστόσο δεν διέκοψε την επικοινωνία με τους ανθρώπους που Τον απορρίψανε. Δε μας άφησε στο σκοτάδι σχετικά με τη ζωή και το νόημά της.

Χρησιμοποιώντας τους προφήτες Του – άτομα που ο Ίδιος κάλεσε να μιλήσουν και να γράψουν γι’ Αυτόν – αποκάλυψε τις απαντήσεις Του για τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής: «βέβαια, ο Kύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες» (Αμώς 3:7).