προφήτες

Μιλά ο Θεός μέσω προφητών στην εποχή μας;