2. ΑΠΟ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ;

Για να καταλάβουμε σωστά τη σωτηρία που ο Χριστός προσφέρει, επιβάλλεται να κατανοήσουμε την ανάγκη μας.

1. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ.

Πόσοι έχουν αμαρτήσει;

«Πάντες ήμαρτον, και υστερούνται της δόξης του Θεού.» Ρωμαίους [γ΄] 3:23.

σφυρί Χωρίς περιστροφές: δε ζούμε με τον τρόπο που γνωρίζουμε ότι είναι ορθός. Ένας γονιός σε στιγμή έξαψης κατσαδιάζει το παιδί του άδικα και το τραυματίζει ψυχικά. Ένας που οδηγεί νευριασμένος, προκαλεί δυστύχημα. Μια αθλήτρια κακολογεί την αντίπαλό της. Κάποιος επιχειρηματίας κάνει πως ξέχασε κάποιο έσοδό του στη φορολογική δήλωση. «Πάντες ήμαρτον». Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση.

Ποιον ορισμό δίνει η Γραφή για την αμαρτία;

«Πάσα αδικία είναι αμαρτία.» Α΄ Ιωάννου [ε΄] 5:17.

Πρέπει να λυτρωθούμε από κάθε είδους ανθυγιεινές συνήθειες και παρορμήσεις: ψέματα, κατάχρηση οργής, ασέλγεια, πικρόχολα λόγια. Ανομία είναι η παράβαση του νόμου, τον οποίον βρίσκουμε στην Έξοδο [κ΄] 20:3-17.

«Πας όστις πράττει την αμαρτίαν, πράττει και την ανομίαν. διότι η αμαρτία είναι η ανομία.» Α΄ Ιωάννου [γ΄] 3:4.

Λοιπόν, πρέπει να σωθούμε από την αμαρτία, δηλαδή από την παράβαση των θείων εντολών.

2. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ.

το χέρι του Χριστού «Η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση. ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση. αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών.» Ησαΐας [νθ΄] 59:1,2.

Οι αμαρτίες που δεν έχουν συγχωρηθεί, διασπάνε τις σχέσεις μας με το Θεό, το Ζωοδότη. Δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης χωρίς πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Γι’ αυτό ο Χριστός αναφέρεται στην αμαρτία ως απιστία (Ιωάννην [ις΄] 16:9). Αυτός ήρθε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο Θεό, την οποία ο Σατανάς είχε υπονομεύσει.

3. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ – ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΊΑΣ.

«Δι’ ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον, και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον.» Ρωμαίους [ε΄] 5:12.

Εδώ η Γραφή αναφέρεται στον αιώνιο θάνατο από τον οποίον κανένας δεν μπορεί να αναστηθεί.

4. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ, ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ.

Για τον αμαρτωλό η ζωή είναι ένας δρόμος με τέρμα το θάνατο, επειδή μια ζωή αμαρτίας αφήνει ένα οδυνηρό κενό στην ύπαρξή του.

5. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΟΣΜΟ.

Πρέπει να γλιτώσουμε από έναν κόσμο γεμάτο αμαρτία και από τις συνέπειές της – αθλιότητα, βαθύς πόνος, μοναξιά, πόλεμος, ασθένεια, κακία, θάνατος.