Τριάδα, Θεός, όνομα

Η λογική εικόνα σχέσης που δίνει η Αγία Γραφή για τον Θεό ως τριαδικότητα τέλειας αγάπης είναι πειστική απόδειξη ότι η Αγία Γραφή, είναι πραγματικά μια αληθινή αποκάλυψη του μόνου αληθινού Θεού.