εκκλησία

πορείας της εκκλησίας του Θεού από τη γέννηση του Χριστού μέχρι το τέλος του κόσμου