Η αμαρτία

Η αμαρτία αποτελεί το πρόβλημα της ανθρωπότητας.Όμως περί τίνος πρόκειται; Είναι απλά η ανυπακοή σε μια λίστα κανόνων; Φυσικά και όχι.