Το δόγμα της Αγίας Τριάδας είναι ένα από τα βασικότερα δόγματα του Χριστιανισμού επειδή αποδεικνύει ότι ο Ιησούς Χριστός που πέθανε για την συγχώρεση των αμαρτιών μας είναι Θεός, και ότι το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα στην καρδιά κάθε πιστού είναι Θεός.

Τον τέταρτο αιώνα ξεκίνησαν να υπάρχουν μεγάλες διαμάχες σχετικά με την φύση και την σχέση των τριών προσώπων του Τριαδικού Θεού, και υπήρξαν πολλές φιλοσοφικές προσπάθειες για τον καθορισμό της φύσης του Θεού και του Ιησού Χριστού.

Στην Αγία Γραφή δεν προσδιορίζεται η φύση της Αγίας Τριάδας, αλλά απλά μέσα από πολλά χωρία μας παρουσιάζεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδας: υπάρχει Ένας Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

Η παρακάτω μελέτη αποδεικνύει ότι στην Αγία Γραφή πράγματι διδάσκεται η ύπαρξη ενός Θεού, αλλά συγχρόνως ο Θεός αναφέρεται στον εαυτό Του στον πληθυντικό.

Η διάκριση μεταξύ του Πατέρα και του Υιού υπήρχε πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, με άλλα λόγια ο Υιός υπήρχε μαζί με τον Πατέρα σαν ένα διακριτό πρόσωπο της Αγίας Τριάδας πριν έρθει στην Γη και θα συνεχίσει να είναι στην αιωνιότητα.

Παρόλο που η λέξη «Τριάδα» δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας αναφέρονται μαζί πολλές φορές. Γενικότερα ο αριθμός τρία καθώς χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή αποκτά ένα θετικό και «θεϊκό» υπόβαθρο, και όχι ένα αρνητικό ή Σατανικό όπως υποστηρίζουν μερικοί σχολιαστές.