το κακό, τα δεινά;

Γιατί υπάρχουν το κακό και τα δεινά;