Χάσμα, γέφυρα, αμαρτία

Ο σταυρός του Χριστού γεφυρώνει το χάσμα