οι βιβλικές αρχές.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν εντυπωσιασμό ή σε καμιά φαινομενικά Θείας Πρόνοιας περίσταση να μας ξεστρατίσουν από τις Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν εντυπωσιασμό ή σε καμιά φαινομενικά Θείας Πρόνοιας περίσταση να μας ξεστρατίσουν από τις βιβλικές αρχές..