Ο Χριστός, η καρδιά της ιστορίας και της προφητείας

Εκείνο που κάνει την απόλυτη μοναδικότητα στο Χριστό, είναι η βιογραφία Του που γράφηκε πριν Αυτός γεννηθεί στη γη.

Η ζωή του Χριστού είναι εκπλήρωση της προφητείας. Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκ των προτέρων παρουσίασαν το περίγραμμα της ζωής του Χριστού. Η αφήγηση της ζωής του Χριστού στην Καινή Διαθήκη αποτελεί εκπλήρωση.

Γνωρίζουμε ότι η συγγραφή της Παλαιάς Διαθήκης ολοκληρώθηκε τουλάχιστον 250 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, εφόσον η Μετάφραση των Εβδομήκοντα (μετάφραση από τα εβραϊκά στα αρχαία ελληνικά) υπάρχει από εκείνη την εποχή.

Διαβάζοντας προσεκτικά την Παλαιά Διαθήκη, ανακαλύπτουμε τη συνεχή αναφορά στην έλευση του Μεσσία.

Όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, ο Θεός αμέσως τους υποσχέθηκε ότι θα έστελνε κάποιον στον κόσμο να συντρίψει το διάβολο (Γένεσις 3:15).

Η Αγία Γραφή στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι αυτό το πρόσωπο θα ήταν ο Μεσσίας. Η εβραϊκή λέξη «Μεσσίας» στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει «κεχρισμένος», και ανταποκρίνεται στην ελληνική λέξη «Χριστός» της Καινής Διαθήκης (Κατά Ιωάννην 1:12,  4:25). Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι το κεντρικό θέμα της Καινής Διαθήκης.

Έχοντας ζήσει 500 μέχρι 1.000 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, οι προφήτες έγραψαν με ακρίβεια για τη ζωή του Μεσσία:

  • προσδιορίζουν την πόλη της γέννησης του Χριστού, το όνομά Του, και το έργο της ζωής Του.
  • αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από τη δίκη και τα γεγονότα σχετικά με το θάνατό Του.
  • δείχνουν πως όταν θα φερόταν στο δικαστήριο δε θα πρόβαλε καμιά αντίσταση, και ακόμη προλέγουν τις λέξεις που θα πρόφερε την ώρα του θανάτου.
  • καταχωρήθηκαν ο χρόνος, η ημέρα και η ώρα του θανάτου Του.
  • οι μεσσιανικές προφητείες αναφέρουν ότι θα επανερχόταν στη ζωή την τρίτη ημέρα.

Στην αρχή της επίγειας διακονίας του Χριστού, καθώς οι άνθρωποι σύγκριναν τη ζωή Του με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, κατέληξαν σε συμπέρασμα: «εκείνον τον οποίο ο Mωυσής έγραψε μέσα στον νόμο και οι προφήτες, τον Iησού, τον γιο τού Iωσήφ, αυτόν από τη Nαζαρέτ» (Κατά Ιωάννην 1:46).

Κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή Του, ο Σωτήρας αναφέρθηκε στην προφητεία για να παρουσιάσει την ταυτότητά Του. Αφού διάβασε το σχετικό κείμενο από την Παλαιά Διαθήκη, δήλωσε: «Kαι άρχισε να τους λέει ότι: Σήμερα εκπληρώθηκε στα αυτιά σας αυτή η γραφή» (Κατά Λουκάν 4:21).

Λίγο μετά την ανάστασή Του, ο Ιησούς υπενθύμισε σε δύο από τους μαθητές Του για την εκπλήρωση των προφητειών σχετικά με τον εαυτό Του: «Ω, ανόητοι και βραδείς στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όλα όσα μίλησαν οι προφήτες· δεν έπρεπε ο Xριστός να τα πάθει αυτά, και να μπει μέσα στη δόξα του; Kαι αρχίζοντας από τον Mωυσή και από όλους τούς προφήτες, τους εξηγούσε τα γραμμένα για τον εαυτό του σε όλες τις γραφές» (Κατά Λουκάν 24:25-27).

Οι εκπληρωθείσες προφητείες αποτελούν πειστική απόδειξη ότι ο Ιησούς ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας.