Ο Χριστός υπάρχει από την αιωνιότητα

Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν απλώς ένας καλός άνθρωπος. Ήταν και Θεός.

Τι λέει ο Χριστός σχετικά με τη θεότητά Του;

  • «αν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου· και από τώρα τον γνωρίζετε, και τον είδατε […] Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα» (Κατά Ιωάννην 14:7,9).
  • «Eγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα» (Κατά Ιωάννην 10:30).

Αν επιθυμείτε να γνωρίσετε την απάντηση στην ερώτηση «Ποιος είναι ο Πατέρας και σε τι μοιάζει», απλώς κοιτάξτε τον Ιησού. Ο Πατέρας μοιράζεται την ίδια αγάπη και φροντίδα για κάθε άνθρωπο την οποία έδειξε ο Ιησούς κατά την ανθρώπινη ζωή Του στη γη.

Οο απόστολος Ιωάννης σχετικά με τη θεότητα του Χριστού δηλώνει:

«Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Aυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. […] Kαι ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια» (Κατά Ιωάννην 1:1-3,14).

Ο Ιησούς – ο Λόγος – είναι το ίδιο Θεός όπως και ο Πατέρας.

Ο Ιησούς ήταν με τον Πατέρα Θεό «στην αρχή».

Δεν υπήρξε καιρός που ο Ιησούς να μην είναι ένα με τον Πατέρα.

«Για τον Yιό, όμως, λέει: «O θρόνος σου, ω Θεέ, είναι στον αιώνα τού αιώνα· σκήπτρο ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου» (Προς Εβραίους  1:8).