διδασκαλία, θεραπείες

η διδασκαλία ήταν ο βασικός κορμός της διακονίας του Χριστού. Τα θαύματα κατά τον Μάρκο γίνονταν ως ανταπόκριση σε κάποια ανάγκη και ήταν ένδειξη της συμπόνοιας του Χριστού προς τους ανθρώπους που υπέφεραν.