πονηρά πνεύματα, δεμόνια

Τα πνεύματα εξ ορισμού είναι αόρατα και ακαθόριστα, δεν είναι δυνατόν ούτε να αποδειχθεί ούτε να διαψευστεί η ύπαρξή τους. Η Αγία Γραφή όμως κάνει σαφές ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα και ότι μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στους ανθρώπους.