“Τι θέλει ο Θεός από εμάς;”, αποτελεί μια από τις βασικότερες ερωτήσεις που αναζητάει απάντηση μέσα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.

Η εκ διαμέτρου αντίθετες δοξασίες και πρακτικές που παρατηρούνται σε κάθε θρησκεία του κόσμου, ακόμα και ανάμεσα στα Χριστιανικά δόγματα, φανερώνουν ότι η ανθρωπότητα δυσκολεύεται αφάνταστα να κατανοήσει το τί θέλει ο Θεός από εμάς.