ο θάνατος δεν είναι το τέλος του ανθρώπου

οι νεκροί, σύμφωνα με την αληθινή διδασκαλία της Αγίας Γραφής, κοιμούνται ασυναίσθητα και δεν γνωρίζουν τίποτε