Θα μπορέσουν τα κράτη της Ευρώπης Ένωσης να παραμερίσουν τις εθνικιστικές διαφορές τους;

Τα κράτη της Ευρώπης δεν μπόρεσαν να παραμερίσουν τις εθνικιστικές διαφορές τους ποτέ. Πότε δεν μπόρεσαν να «είναι κολλημένα το ένα μαζί με τον άλλο» (Δανιήλ 2:43) αλλά φαίνεται ότι θα παραμερίσουν τις εθνικιστικές διαφορές τους «για μια ώρα», ώστε να συμμαχήσουν με «το θηρίο».